Voorschool

‘t Eimink biedt voorschoolse opvang aan kinderen vanaf 2½ jaar oud.
Kindercentrum.nl gaat samen met Spring! Peuterspeelzalen in twee ruimten peuteropvang aanbieden in de school. De peuterspeelgroep zoals we die nu kennen, wordt samen met een groep kinderen van de peuterspeelzaal en peuteropvang gedurende een aantal uren per dag onderdeel van de basisschool en dit gaan we Voorschool noemen.

De begeleiding van de kinderen blijft gericht op het spelend en ontdekkend leren, zoals u dit van ons gewend bent. Het verschil is dat door de intensievere samenwerking, de overgang van de voorschool naar de basisschool vanzelfsprekender verloopt en de aansluiting op school gemakkelijker is voor uw kind.

De basisschool werkt samen met Kindercentrum.nl en Spring! Peuterspeelzalen aan de ontwikkeling van de voorschool. Het doel is vormgeven aan een doorgaande lijn voor kinderen van 2½ tot 13 jaar binnen de school. Wij werken daarin samen onder de naam IKC ’t Eimink, IKC staat voor Integraal Kind Centrum.