https://www.eimink.nl/wp-content/themes/gymappstest Eigentijds onderwijs | IKC 't Eimink

Eigentijds onderwijs

Wij zorgen voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat toekomt aan de talenten en behoeftes van de leerling. Het is onze opdracht om uit ieder kind te halen wat er in zit en het kind te helpen deze talenten te ontwikkelen en te benutten.
 

  Spelenderwijs leren staat centraal in de groepen 1, 2 en 3. Onze kinderen ontwikkelen zich met het hele lichaam, door te spelen in een rijke leeromgeving. 
     
Afbeeldingsresultaat voor snappet   In de groepen 4 tot en met 8 wordt er gebruik gemaakt van Snappet als verwerking van taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen. 
     
Afbeeldingsresultaat voor thematisch werken   In IKC 't Eimink wordt gewerkt met thematisch werken. Het werken vanuit een thema, waar doelen, vaardigheden, verschillende talenten en vakken samenkomen. 
     
Afbeeldingsresultaat voor google   Onze bovenbouw werkt met Google Drive. In deze omgeving wordt de agenda bijgehouden, een presentatie gemaakt, verslagen getypt, websites gebouwd, huiswerk gemaakt en gedeeld met de leerkracht. 
     
Afbeeldingsresultaat voor team talento   School is méér dan een plek waar kinderen rekenen en taal leren. Samen met Team Talento ondersteunen we het ontdekken en verder ontwikkelen van creatieve talenten.
     
  Samen in de klas
IKC 't Eimink gaat graag ouderpartnerschap aan door ouders te betrekken bij het thematisch werken. Bijvoorbeeld bij het thema beroepen waar ouders iets kwamen vertellen over hun beroep of waar kinderen op stage gingen bij bedrijven. Bekijk hier en hier een impressiefilmpje. 
     
  Met Looqin brengen wij de brede ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar in beeld te brengen. 
     
  Twee per jaar ontvangen alle leerlingen hun talentmap. Een groeidocument waarin ontwikkeling zichtbaar is, maar ook vooral laat zien wie het kind is en wat het kan.