Leerlingenzorg

Op IKC 't Eimink volgen we de algehele onwikkeling van alle leerlingen nauwgezet. Onder andere binnen groepsbesprekingen, welke meerdere keren per jaar plaatsvinden. We kijken naar de leeropbrengsten maar ook naar de sociaal emotionele ontwikkeling. De vorderingen worden vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. Daar waar we merken dat het standaard aanbod voor leerlingen niet toereikend is, gaan we op zoek naar een passend aanbod. We hebben als school de mogelijkheid ondersteuning aan te vragen bij het schoolondersteuningsteam (SOT). In het SOT zitten een orthopedagoog en de intern begeleider van de school. Daarnaast is ook de leerkracht aanwezig. Soms sluiten ook de sociaal werker en jeugdverpleegkundige aan. 
Alle stappen die we willen zetten, als het gaat om extra zorg voor een leelring, worden altijd in nauw overleg met ouders besproken. 

Voor IKC 't Eimink zijn de intern begeleiders:
Sabine Levink (groepen pss-1-2-3-4)
Wendy de Jong (groepen 5-6-7-8)