Internetprotocol

Mail- en internetgebruik door de kinderen

E-mail en internet worden dagelijks gebruikt in het kader van ons onderwijs.  Om kinderen zo min mogelijk met ongewenste sites (seks, geweld, racisme e.d.) in aanraking te laten komen, maken we gebruik van internetfiltering. Los daarvan hebben we afspraken op school die kinderen beschermen tegen ongewenst internetgebruik. We willen kinderen leren om veilig en prettig om te gaan met internet.

DSC_1811

Gedragsafspraken met de kinderen:

 • Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers,  zonder toestemming van juf of meneer.
 • Zoek alleen naar informatie die je nodig hebt voor school.
 • Vertel het je juf of meneer meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt.
 • Als je je aan de afspraken houdt, is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
 • Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je juf of meneer.
 • Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van je juf of meneer.
 • Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt. Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet.
 • Spreek van tevoren met je meneer of juf af wat je op internet wilt gaan doen

Mail- en internetgebruik door medewerkers
Afspraken met de leerkrachten:

 • Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.
 • Sites die wij kinderen willen laten gebruiken, worden eerst door de leerkracht bekeken.
 • Leerkrachten bespreken de gedragsafspraken met de kinderen en passen deze toe.
 • Leerkrachten houden toezicht op het internetgebruik van kinderen.
 • Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.
 • Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken.
 • De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun schuld.
 • Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.
 • Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken.
 • Voor alle werknemers geldt dat internet en e-mail op school gebruikt worden voor educatieve doeleinden of werkzaamheden ten behoeve de schoolactiviteiten.
 • ICT-coördinatoren  kunnen door het wachtwoord te wijzigen toegang krijgen tot de e-mailboxen.

De website

De website van de school wordt gebruikt om informatie over de school te verstrekken aan kinderen, ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden in onze school. Foto’s van kinderen worden alleen op de site geplaatst als illustratie van schoolactiviteiten. Op de site worden alleen adresgegevens en telefoonnummers vermeld van de school en andere openbare instellingen (bijvoorbeeld de onderwijsinspectie of het bestuur) Andere adresgegevens en telefoonnummers worden alleen vermeld na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende personen.

dsc_2061-300x200