Levensbeschouwing

‘t Eimink is een katholieke basisschool waar iedereen welkom is ongeacht geloofsovertuiging. We vragen ouders de katholieke grondslag te respecteren en leveren, samen met de ouders, een bijdrage aan de geloofsopvoeding van het kind. Uitgangspunt is dat ouders in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de geloofsopvoeding. Wij geven kinderen een stuk kennis vanuit de katholieke traditie mee en bieden levensbeschouwelijke onderwerpen aan waarin het kind met zijn of haar levensvragen centraal staat.

levensbeschouwing

hellig-hart

Ook niet-christelijke levensovertuigingen komen aan bod in ons onderwijs. Hiermee wordt recht gedaan dat Nederland een multiculturele samenleving is. We willen kinderen bewust maken dat ze leven in een samenleving die een grote variëteit aan levensbeschouwingen herbergt. Hopelijk ontwikkelen ze zo respect voor andere opvattingen en uitingsvormen.

De school levert, in samenwerking met ouders en parochie, ook een bijdrage aan de voorbereiding op Eerste Communie. De voorbereiding van deze sacramenten vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de parochie en voor een groot deel ook buiten schooltijd waarin een actieve rol van ouders wordt gevraagd.