Loes

Iedere ouder heeft wel eens een vraag over opvoeden en opgroeien. In iedere Twentse gemeente is een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Eén van de functies van het CJG is het geven van informatie en advies over opvoeding. Dat onderdeel van het CJG herkent u aan Loes. Loes is de plek in uw gemeente waar inwoners en professionals terecht kunnen voor informatie over deze onderwerpen. In samenwerking met Loes  voert de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) opvoedcursussen en themabijeenkomsten uit voor ouders. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gerichte informatie gegeven over de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Deelname aan deze bijeenkomsten kan eraan bijdragen dat er een positieve sfeer is thuis en binnen uw instelling en dat kinderen lekkerder in hun vel zitten. Meer informatie vindt u op de website van Loes.

logo-loes