MR

De medezeggenschapsraad in het onderwijs is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de MR worden de diverse belangen die binnen school aanwezig zijn, vertegenwoordigd. De raad spreekt voor ouders, leerlingen en personeel. Veel onderwerpen die binnen de MR besproken worden, zijn schooloverstijgend. Daarom is er binnen de Schaepmanstichting de GMR, de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad. In de GMR zijn een leerkracht en ouder van onze school vertegenwoordigd.

De MR bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding. De oudergeleding wordt gekozen uit en door de ouders van school. De personeelsgeleding wordt gekozen uit en door het personeel van school. De MR van onze school bestaat uit:

Oudergeleding:

  • Mike Balm
  • Anke Kuipers (GMR)
  • Sander Blumink
  • Maarten Wiering

De personeelsgeleding:

  • Wendy Steenbeeke, adviserend
  • Ellen Bossink (GMR)
  • Brenda Heideman
  • Nanniek Bijen
  • Loes Peeze

Het mailadres van de MR is mr@eimink.nl.

Uitgebreide informatie over de MR en de GMR, de bevoegdheden, de taken en de rechten vindt u terug in onze schoolgids onder 7.13.

Oudergeleding: Mike Balm (voorzitter), Sander Blumink, Maarten Wiering
en Anke Kuipers (GMR)

Personeelsgeleding: Nanniek Bijen, Loes Peeze, Ellen Bossink(GMR)
en Brenda Heideman