Schoolgids 2017 – 2018

Elke school is verplicht voor de aanvang van elk schooljaar een schoolgids uit te brengen en aan de ouders te verstrekken. In de schoolgids staat alle belangrijke en gewijzigde informatie over de school van uw kind. Het is belangrijk dat u van deze informatie op de hoogte bent, omdat de schoolgids wordt gezien als beleidsdocument van de school.
Schoolgids 2017-2018

schoolgids