Schoolondersteuningsprofiel

Algemeen leerlingenzorg

Op de ‘t Eimink volgen we nauwgezet de ontwikkeling van onze leerlingen. We kijken naar de leeropbrengsten, maar ook naar de sociaal emotionele ontwikkeling. De vorderingen worden in vastgelegd in een Leerling-Volg-Syteem (LVS).  Daar waar we merken dat het standaard aanbod voor leerlingen niet toereikend is gaan we op zoek naar een passend aanbod. op dat moment komen deze in het zorgtraject. Binnen onze school zijn er drie coördinatoren leerlingenzorg (Interne Begeleiders) die de zorg rondom individuele leerlingen en groepen coördineren, leerkrachten begeleiden in relatie tot leerlingenzorg en contacten met externe zorginstanties of andere onderwijsinstellingen onderhouden. Voor ’t Eimink zijn dat:

Wendy Exterkate: groep 0, 1 en 2. Werkt op de dinsdag en woensdag.
Sabine Levink: groep 3, 4 en 5. Werkt op de dinsdag en donderdag.
Irma van Stal: groep 6, 7 en 8. Werkt op de maandag, woensdag en donderdag

Schoolondersteuningsprofiel