Schoolplan 2015 – 2019

Het schoolplan is een plan dat in iedere school voor primair en voortgezet onderwijs aanwezig is. Het schoolplan beschrijft het beleid dat gaat over de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggenschapsraad (MR) heeft ten aanzien van het schoolplan een instemmingsbevoegdheid (WMS art. 10 lid 2).
Schoolplan 2015 – 2019