Vertrouwenspersoon

Schoolvertrouwenspersonen en schoolcontactpersoon
De school heeft juf Kim Baveld en juf Sabine Levink als intern schoolcontactpersoon aangewezen bij wie leerlingen, ouders/verzorgers terecht kunnen als het gaat om persoonlijke dingen en/of situaties, waarin iemand zich – op school – niet veilig voelt. Niet-veilige situaties ontstaan bij pesten, agressie, discriminatie en ongewenste intimiteiten. Met ongewenste intimiteiten bedoelen we: ongewenste seksueel getinte opmerkingen en/of aanrakingen, tijdens de les, in de school of op het schoolplein. Zowel volwassenen als leerlingen kunnen deze dingen doen bij anderen. Het is goed daar met iemand over te praten. Ook als de ander het niet met opzet gedaan heeft, mag men het toch vertellen aan bijvoorbeeld de intern schoolcontactpersoon.

eimink-groep-4a-kim

Kim Baveld

k.baveld@eimink.nl

eimink-sabine

Sabine Levink

s.levink@emink.nl