Wat is IKC ‘t Eimink

IKC 't Eimink is een integraal kind centrum. Samen met de partners vormen wij een IKC waarbij het jonge kind vanaf 2,5 jaar tot wanneer het naar het voortgezet onderwijs gaat, van harte welkom is om voorbereid te worden op een leven lang leren en ontwikkelen.

Missie
IKC ’t Eimink: Onderwijs en Opvang ter voorbereiding op een leven lang Leren en Ondernemen.

Visie

IKC ‘t Eimink laat kinderen vanuit hun eigen talenten tot bloei en ontwikkeling komen. In een veilige, inspirerende en uitdagende omgeving worden zij voorbereid op een leven lang leren. Zij krijgen vaardigheden aangeleerd die zij nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en sociale jong volwassenen die creatief zijn, zelf keuzes kunnen maken en gezonde emotionele verbintenissen kunnen aangaan.

Innovatie

In IKC ’t Eimink zijn we iedere dag bezig met innovatie. Elke kind volgt zijn of haar eigen leerroute waarbij we elkaars talenten gebruiken en versterken. We innoveren op het gebied van communicatie, leermiddelen, materialen, inrichting, onderwijsconcept en technologie (ICT).

Wat we met de leerlingen willen bereiken leggen we vast met behulp van moderne leermiddelen en kindvolgsystemen. We zorgen ervoor dat de ouders van onze leerlingen de ontwikkeling van hun kind(eren) op de voet kunnen volgen.

Recente voorbeelden van innovaties zijn: invoering van Snappet, invoering van de leerstrategie volgens de Taxonomie van Bloom, PBS (Positive Behaviour Support) als onderlegger voor een sterk pedagogisch klimaat, in gebruik name van zeer geavanceerde ouder-app, invoering van het themagericht werken via www.talento.nl, ouderparticipatie middels het project Samen in de Klas (www.samenindeklas.nl), invoering van het kindvolgsysteem Looqin waarin het welbevinden en de betrokkenheid aan competenties en prestaties van ieder kind wordt gekoppeld.

We maken als team scherpe keuzes als het gaat om implementatie van vernieuwing. Het borgen van innovaties vinden wij erg belangrijk.

App
Op ons IKC hebben alle ouders en leerkrachten in een beschermde omgeving een app. Dit is de schoolapp en het communicatiemiddel. Via deze app informeren wij ouders, betrekken wij ouders bij ons IKC en kunnen ouders alle informatie over het IKC vinden.