https://www.eimink.nl/wp-content/themes/gymappstest Wat is IKC ’t Eimink? | Welkom bij IKC 't Eimink

Wat is IKC ’t Eimink?

IKC 't Eimink is een integraal kind centrum dat wij samen met externe partners vormen. Kinderen zijn bij ons vanaf 2,5 jaar tot aan de middelbare school van harte welkom.

Missie
IKC ’t Eimink: Onderwijs en Opvang ter voorbereiding op een leven lang Leren en Ondernemen.

Visie
We bieden kinderen een veilige, inspirerende en uitdagende omgeving. Zo ontwikkelen ze hun talenten, maken ze zich vaardigheden eigen en bereiden ze zich voor op een leven lang leren. Kinderen mogen zich bij ons ontwikkelen tot zelfstandig en jong volwassenen die creatief zijn, zelf keuzes maken en gezonde verbintenissen aangaan.

Innovatie
Op 't Eimink zijn we iedere dag bezig met innovatie. Elke kind volgt zijn of haar leerroute. We gebruiken elkaars talenten en versterken elkaar. We innoveren op het gebied van communicatie, leermiddelen, materialen, inrichting, onderwijsconcept en technologie (ICT).

Met behulp van moderne leermiddelen en kindvolgsystemen leggen we vast wat we willen bereiken. Zo kunnen ouders de ontwikkeling van hun kind(eren) op de voet volgen.

Recente voorbeelden van innovaties zijn:

  • invoering van de talentmap waarmee het kind en de ouders de ontwikkeling kunnen volgen en waarmee het kind kan laten zien wie het is;
  • invoering van Snappet;
  • invoering van de leerstrategie volgens de Taxonomie van Bloom;
  • PBS (Positive Behaviour Support) als onderlegger voor een sterk pedagogisch klimaat;
  • in gebruik name van een geavanceerde ouder-app;
  •  invoering van het themagericht werken via www.talento.nl;
  • ouderparticipatie middels het project Samen in de Klas (www.samenindeklas.nl);
  • invoering van het kindvolgsysteem Looqin waarin het welbevinden en de betrokkenheid aan competenties en prestaties van ieder kind wordt gekoppeld.

Ons team maakt elke keer weer keuzes als het gaat om implementatie van vernieuwing en het borgen van innovaties.

Gezonde School  
Op 't Eimink vinden we het belangrijk om een gezonde leefstijl te stimuleren en een voorbeeldfunctie te zijn. Door het oppakken van verschillende thema's zoals Bewegen en Voeding, hebben we het vignet van Gezonde School. Voorbeelden van onze actieve betrokkenhied bij een gezonde leefstijl zijn de deelname aan het project EU Schoolfruit en meedoen aan het ruime sportaanbod van Hengelo Sport. 

 

App
In ons IKC gebruiken ouders en leerkrachten in een beschermde omgeving een schoolapp, Parentcom. Via deze app informeren wij ouders, betrekken wij ouders bij ons IKC en kunnen ouders alle informatie over het IKC vinden.