‘t Eimink

WAAR TALENT ONTWIKKELT…

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. Deze website is bedoeld om u alle informatie te geven die nodig is voor een verantwoorde keuze. We informeren u graag over hoe het onderwijs er binnen onze school uitziet en wie erbij betrokken zijn.

De laatste jaren gaan er gemiddeld 400 leerlingen naar onze school.

Trots zijn wij op ons pedagogisch klimaat. Dit wordt gekenmerkt door rust, structuur en duidelijke waarden en normen. Samen met ouders leveren wij een bijdrage aan de totale ontwikkeling van het kind.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Daarbij is onze missie:

Afbeelding website logo
Hierbij moet u denken aan effectief onderwijs dat sterk gericht is op hoge opbrengsten. Uitgangspunt voor ons daarbij is dat het onderwijs boeiend en uitdagend moet zijn.

‘t Eimink is een lerende organisatie, waar zowel kinderen als leerkrachten hun talenten blijven ontwikkelen.