Eigentijds onderwijs

Wij zorgen voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat toekomt aan de talenten en behoeftes van de leerling. Het is onze opdracht om uit ieder kind te halen wat er in zit en het kind te helpen deze talenten te ontwikkelen en te benutten.
  Spelenderwijs leren staat centraal in de groepen 1, 2 en 3. Onze kinderen ontwikkelen zich met het hele lichaam door te spelen in een rijke leeromgeving. 
 

Op 't Eimink werken we thematisch. Door het werken vanuit een thema komen doelen, vaardigheden, verschillende talent en vakken samen.

De verschillende thema's bieden we schoolbreed aan, van de peuters tot en met groep 8. En als afsluiting nodigen we ouders graag uit zodat de kinderen kunnen laten zien waar ze aan gewerkt hebben.

Afbeeldingsresultaat voor snappet   In de groepen 4 tot en met 8 wordt er gebruik gemaakt van Snappet als verwerking van taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen. 
   

In onze leerlingenraad zit een vertegenwoordiging van de groepen 3 tot en met 8. 

Wij vinden het belangrijk te weten wat er bij de kinderen leeft en wat zij belangrijk vinden. De kinderen voelen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem. Op deze manier bevorderen we hun actief burgerschap. De kinderen van de raad hebben dan ook de taak om met hun klasgenoten in gesprek te blijven. Een voorbeeld van hun bijdrage is het invoeren van extra pleinwacht en het uitzoeken van buitenspeelmaterialen in de pauzes.

     
Afbeeldingsresultaat voor google   Onze bovenbouw werkt met Google Drive. In deze omgeving wordt de agenda bijgehouden, een presentatie gemaakt, verslagen getypt, websites gebouwd, huiswerk gemaakt en gedeeld met de leerkracht. 
     
Afbeeldingsresultaat voor team talento   School is méér dan een plek waar kinderen rekenen en taal leren. Samen met Team Talento ondersteunen we het ontdekken en verder ontwikkelen van creatieve talenten.
     
  Samen in de klas
IKC 't Eimink gaat graag ouderpartnerschap aan door ouders te betrekken bij het thematisch werken. Bijvoorbeeld bij het thema beroepen waar ouders iets kwamen vertellen over hun beroep of waar kinderen op stage gingen bij bedrijven. Bekijk hier en hier een impressiefilmpje. 
     
  Met Looqin brengen wij de brede ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar in beeld te brengen. 
     
  Twee per jaar ontvangen alle leerlingen hun talentmap. Een groeidocument waarin ontwikkeling zichtbaar is, maar ook vooral laat zien wie het kind is en wat het kan.