Leerlingenzorg

De ontwikkeling van onze leerlingen wordt nauwgezet gevolgd. Meerdere keren per jaar zijn er groepsbesprekingen. We kijken naar leeropbrengsten en sociaal emotionele ontwikkeling. De vorderingen worden vastgelegd in een leerlingvolgsysteem.
Als we merken dat een leerling niet voldoende heeft aan het standaard aanbod onderwijs of begeleiding, dan zoeken we naar passend aanbod. We kunnen ondersteuning aanvragen bij het schoolondersteuningsteam (SOT). In het SOT zitten de leerkracht, een intern begeleider van school en een orthopedagoog. Soms sluiten ook de sociaal werker en jeugdverpleegkundige aan.


Alle stappen die nodig zijn om extra zorg voor een leerling te regelen, worden altijd in overleg met de ouders besproken.

 

Onze intern begeleiders zijn:

  • Suzanne van Wezel (groepen pss-1-2-3);
  • Brenda Heideman (groepen 4-8, zwangerschapsverlof);
  • Yvette Berendsen (groepen 4-8).